Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Diskussionsarena i Rovaniemi 15.3.2018 om tjänster för äldre som ges hemma

Diskussionsarena i Rovaniemi 15.3.2018 om tjänster för äldre som ges hemma

23.2.2018 09:26 / Nyhet

Valvira och Regionförvaltningsverket i Lappland ordnar 15.3.2018 en regional sammankomst i Rovaniemi under temat tjänster för äldre som ges hemma, en s.k. diskussionsarena för klienter. På diskussionsarenan förs samtal mellan tillsynsmyndigheterna samt klienter och deras anhöriga om kvaliteten, innehållet och genomförandet av tjänster för äldre som tillhandahålls i hemmet. Äldre klienter som ges hemtjänster får tillfälle att bidra till hur tillsynen över tjänsterna ska genomföras i praktiken. Resultaten av diskussionen utnyttjas när tillsynen över och styrningen av tjänster för äldre utvecklas, samt när servicegivare och serviceproducenter styrs och övervakas.

Diskussionsarenan i Rovaniemi är den andra i ordningen. Valvira och regionförvaltningsverken arrangerar år 2018 minst åtta regionala diskussionsarenor om tjänster för funktionshindrade och hemtjänster för äldre. Vid sammankomsterna diskuteras bl.a. klientorienterade sätt att ordna tjänster, närståendevård, stödtjänster som ingår i hemservicen, klientsäkerhet och egenkontroll. Tillställningarna arrangeras som en del av verkställandet av Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården.

Du kan följa upp verkställandet av tillsynsprogrammet på Twitter, hashtag #sotevalo18.

Läs mer

Vanhuspalvelujen ohjaus ja valvonta, osallistu ja vaikuta 15.3.2018 (Styrning av och tillsyn över tjänster för äldre, på finska)

Riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården för åren 2016–2019, uppdatering för år 2018

Valvira och regionförvaltningsverken bildar regionala diskussionsarenor

Mer information på Valvira

Elina Uusitalo, överinspektör
tfn 0295 209 334
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Mer information på Regionförvaltningsverket i Lappland

Päivi Salminen, överinspektör
tfn 050 399 7588
fornamn.efternamn(at)avi.fi