Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Det kommer en ny grundavgift för tillsynen av de verksamheter som ska anmälas till hälsoskyddsmyndigheterna

Det kommer en ny grundavgift för tillsynen av de verksamheter som ska anmälas till hälsoskyddsmyndigheterna

16.12.2021 15:40 / uppdaterad 28.12.2021 12:01 / Nyhet

Utöver de tillsynsavgifter som kommunen fastställt tar man i fortsättningen ut en ny grundavgift för tillsynen av de verksamheter som ska anmälas till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Grundavgiften är 150 euro i året. Syftet med grundavgiften är att förbättra kostnadsmotsvarigheten för den kommunala hälsoskyddstillsynen och trygga att tillsynen är kvalitativ. Med hjälp av ändringen främjar man inriktandet av tillsynen på de mest effektiva tillsynsåtgärderna och -metoderna. Grundavgiften gör det möjligt att genomföra tillsynen på ett mer heltäckande och mångsidigt sätt än för närvarande.

Av småföretagare, för vilka den årliga grundavgiften för tillsynen är oskälig i förhållande till deras verksamheters behov av tillsyn och styrning, tas ingen grundavgift ut för tillsynen.

I hälsoskyddslagen har man också preciserat bestämmelserna om anmälningsskyldigheten genom att precisera vilka verksamhetsutövare som är skyldiga att anmäla ibruktagandet av verksamheter och verksamhetsställen. Det har bland annat gjorts preciseringar i inkvarteringsverksamheter och skönhetssalonger. Dessutom har det i lagen gjorts små ändringar i andra avgifter än grundavgifterna samt i paragraferna om ändringssökande.

Ändringarna i hälsoskyddslagen träder i kraft den 1 januari 2022.

Hälsoskyddet skyddar befolkningens hälsa bland annat genom att man övervakar och undersöker skadliga hälsoeffekter som orsakas av hushålls- och badvatten, av boenden och gemensamma vistelseutrymmen samt genom att främja användningen av dem på ett hälsoförebyggande sätt. De här tillsynsuppgifterna hör till kommunernas hälsoskyddsmyndigheter.

Läs mer:

Ändringen av hälsoskyddslagen har stadfästs (SHM:s meddelande 16.12.2021) (stm.fi)
Lag om ändring av hälsoskyddslagen (stm.fi)
Hälsoskyddslagen 763/1994 (finlex.fi)
Anmälningspliktig verksamhet (valvira.fi)

Mer information:

Saara Karttunen, jurist, tfn 0295 209 233
fornamn.efternamn@valvira.fi

28.12.2021 uppdaterad länken till sidan om anmälningspliktig verksamhet.