Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Den statistikförda alkoholkonsumtionen i januari-augusti år 2020

Den statistikförda alkoholkonsumtionen i januari-augusti år 2020

12.10.2020 14:32 / Nyhet

Den statistikförda konsumtionen av alkoholdrycker under januari-augusti år 2020 var 371 miljoner liter. Omräknad i 100-procentig alkohol var konsumtionen 25,4 miljoner liter. Den statistikförda konsumtionen i liter minskade med 1,6 procent, medan konsumtionen omräknad i 100-procentiga liter uppvisade en ökning med 0,2 procent jämfört med motsvarande tidsperiod året innan.

Försäljningsstatistiken av alkoholdrycker och statistiken över distributionsnätverket som publiceras av Valvira innehåller leveranserna till restauranger och till detaljhandeln av innehavare av tillverknings- och partihandelstillstånd.Tillståndshavarna meddelar en gång per månad sina försäljningsuppgifter separat för varje produkt till Valvira. Uppgifterna samlas in, kontrolleras och analyseras hos Valvira ur tillsynssynvinkel och sparas i alkoholnäringsregistret som förvaltas av Valvira. I statistiken inräknas försäljningen av drycker som innehåller mer än 2,8 volymprocent samt drycker som innehåller högst 80 volymprocent etylalkohol.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) samlar in nationell statistik om kapacitet, försäljning och konsumtion ur de uppgifter som finns tillgängliga i Valviras alkoholnäringsregister.

 

Mer information:

Jussi Holmalahti, direktör, tfn 0295 209 500


Läs mer:
Alkoholstatistik år 2020 (på fiinska, Valvira.fi)