Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Den statistikförda alkoholkonsumtionen i januari-april år 2020

Den statistikförda alkoholkonsumtionen i januari-april år 2020

22.6.2020 11:09 / Nyhet

Den statistikförda konsumtionen av alkoholdrycker under de fyra första månaderna år 2020 var 159 miljoner liter. Omräknad i 100-procentig alkohol var konsumtionen 11 miljoner liter. Den statistikförda konsumtionen i liter minskade med 3,8 procent och omräknad i 100 %-iga liter med 1,4 procent jämfört med motsvarande tidsperiod året innan. 

Försäljningsstatistiken av alkoholdrycker och statistiken över distributionsnätverket som publiceras av Valvira innehåller leveranserna till restauranger och till detaljhandeln av innehavare av tillverknings- och partihandelstillstånd. På grund av coronakrisen stängdes restaurangerna 4.4 och i statistiken för april ses detta i fråga om restauranger som återlämningar av beställda alkoholdrycker till leverantörerna. 

Tillståndshavarna meddelar en gång per månad sina försäljningsuppgifter separat för varje produkt till Valvira. Uppgifterna samlas in, kontrolleras och analyseras hos Valvira ur tillsynssynvinkel och sparas i alkoholnäringsregistret som förvaltas av Valvira. I statistiken inräknas försäljningen av drycker som innehåller mer än 2,8 volymprocent samt drycker som innehåller högst 80 volymprocent etylalkohol. 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) samlar in nationell statistik om kapacitet, försäljning och konsumtion ur de uppgifter som finns tillgängliga i Valviras alkoholnäringsregister. 

Mer information på Valvira:

till 3.7 Kristiina Meriläinen, jurist, tfn 0295 209 517

från och med 20.7 Eeva Saari, enhetschef, tfn 0295 209 515    


Läs mer:

Alkoholstatistik år 2020 (Valvira.fi) (på finska)