Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Den statistikförda alkoholkonsumtionen år 2019 minskade från året innan

Den statistikförda alkoholkonsumtionen år 2019 minskade från året innan

13.2.2020 09:25 / Nyhet

Den statistikförda konsumtionen av alkoholdrycker i Finland år 2019 var 557 miljoner liter. Omräknad i 100-procentig alkohol var konsumtionen 38 miljoner liter. Konsumtionen minskade från året innan: år 2018 var den statistikförda konsumtionen av alkoholdrycker 568 miljoner liter (i 100-procentig alkohol 38,8 miljoner liter).

Valvira har publicerat statistik över försäljningen av alkoholdrycker och distributionsnätverket av alkoholdrycker, som innehåller försäljningen till restauranger och till detaljhandeln av innehavarna av tillverknings- och partihandelstillstånd för alkoholdrycker. I slutet av år 2018 fanns det 179 innehavare av tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och sprit, och antalet innehavare av partihandelstillstånd var 349.

Tillståndshavarna meddelar en gång per månad sina försäljningsuppgifter separat för varje produkt till Valvira. Uppgifterna samlas in, kontrolleras och analyseras hos Valvira ur tillsynssynvinkel och sparas i alkoholnäringsregistret som förvaltas av Valvira. I statistiken inräknas försäljningen av drycker som innehåller mer än 2,8 volymprocent samt drycker som innehåller högst 80 volymprocent etylalkohol.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) samlar in nationell statistik om kapacitet, försäljning och konsumtion ur de uppgifter som finns tillgängliga i Valviras alkoholnäringsregister.

Läs mer:

Alkoholstatistik år 2019 (på finska) (Valvira.fi)

Mer information:

Eeva Saari, enhetschef
tfn 0295 209 515
fornamn.efternamn(at)valvira.fi