Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Den registrerade konsumtionen av alkoholdrycker sjönk i januari–april 2021

Den registrerade konsumtionen av alkoholdrycker sjönk i januari–april 2021

23.6.2021 16:10 / Nyhet

Den registrerade konsumtionen av alkoholdrycker under de fyra första månaderna 2021 uppgick till 152 miljoner liter.  Konsumtionen räknad i 100-procentig alkohol var 10,8 miljoner liter. Den registrerade konsumtionen i liter sjönk med 4,6 procent och räknad i 100-procentig alkohol med 3,4 procent jämfört med samma tidsperiod året innan.

Valviras försäljningsstatistik om alkoholdrycker och statistik om distributionskanaler inkluderar leveranser till restauranger och detaljhandeln från innehavare av tillstånd för tillverkning och partiförsäljning av alkoholdrycker. På grund av coronaepidemin omfattades i april 2021 restaurangerna i nästan hela landet av restriktionsåtgärder. Under motsvarande tidpunkt i april 2020 var restaurangerna stängda och detta syntes i statistiken för försäljningen av alkoholdrycker för servering genom att alkoholdrycker returnerades från restaurangerna till dryckesleverantörerna. På grund av undantagssituationen har ändringsprocenten för försäljningen av alkoholdrycker för servering inte tagits med i statistiken för april i år.

Tillståndsinnehavarna rapporterar produktspecifika försäljningsuppgifter till Valvira månadsvis. Uppgifterna samlas in, kontrolleras och analyseras på Valvira ur ett tillsynsperspektiv och sparas i Valviras alkoholnäringsregister. Försäljningen av drycker som innehåller mer än 2,8 vol-% och högst 80 vol-% etylalkohol räknas in i statistiken.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) sammanställer nationell kapacitets-, försäljnings- och konsumtionsstatistik utifrån uppgifterna från Valviras alkoholnäringsregister.

Mer information

Eeva Saari, gruppchef, tfn 0295 209 515

Läs mer:

Alkoholstatistik år 2021 (Valvira.fi) (på finska)