Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Den registrerade konsumtionen av alkoholdrycker 2021 på samma nivå som föregående år

Den registrerade konsumtionen av alkoholdrycker 2021 på samma nivå som föregående år

25.4.2022 14:00 / Nyhet

Den registrerade konsumtionen av alkoholdrycker 2021 var 555 miljoner liter. Räknad i hundraprocentig alkohol var konsumtionen 38,2 miljoner liter. Motsvarande siffror 2020 var 550 miljoner liter och 38,3 miljoner liter räknad i hundraprocentig alkohol. 

Utskänkningsförsäljningen ökade med 4,5 procent räknat i liter och detaljhandeln med 0,5 procent. Av produktgrupperna ökade försäljningen av drinkar med 9,0 %, cider med 1,1 % och öl med 0,4 %. Försäljningen av svaga viner sjönk med 2,5 %, likaså försäljningen av starka drycker med 2 %.

I jämförelsen mellan 2021 och 2020 är det bra att beakta att det båda åren har förekommit begränsningar som gäller utskänkningsverksamhet på grund av coronapandemin. 

Valviras försäljningsstatistik om alkoholdrycker och statistik som berör distributionskanaler inkluderar leveranser till restauranger och detaljhandeln från innehavare av tillstånd för tillverkning och partiförsäljning av alkoholdrycker. Tillverkare och partiförsäljare anmäler månatligen produktspecifika försäljningsuppgifter till Valvira. Uppgifterna samlas in, kontrolleras och analyseras på Valvira ur ett tillsynsperspektiv och sparas i Valviras alkoholnäringsregister. Försäljningen av drycker som innehåller mer än 2,8 volymprocent och högst 80 volymprocent etylalkohol räknas in i statistiken.

I slutet av 2021 fanns det 198 tillverkare av alkoholdrycker och starkvin och 342 partiförsäljare.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) sammanställer nationell kapacitets-, försäljnings- och konsumtionsstatistik utifrån uppgifterna från Valviras alkoholnäringsregister.

Mer information: 

Eeva Saari, gruppchef, 0295 209 515

Alkoholstatistik år 2021 (valvira.fi) (på finska)