Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null De riksomfattande tillsynsprogrammen för miljö- och hälsoskyddet och tobakslagen har uppdaterats

De riksomfattande tillsynsprogrammen för miljö- och hälsoskyddet och tobakslagen har uppdaterats

30.8.2022 11:50 / Nyhet

Livsmedelsverket och Valvira har berett en uppdatering av det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet för 2023–2024. I uppdateringen av programmet har man granskat beskrivningen av verksamhetsmiljön och beaktat de centrala ändringarna i lagstiftningen, till exempel införandet av en grundavgift för tillsynen i enlighet med hälsoskyddslagen och livsmedelslagen. Utöver de uppdateringar som gjorts utifrån dessa ändringar har några andra, mindre korrigeringar gjorts.

Valvira har också uppdaterat de riksomfattande tillsynsprogrammen för hälsoskyddet och tobakslagen. I uppdateringen av tillsynsprogrammet för hälsoskyddet ligger fokus på ändringarna i hälsoskyddslagen. I lagen har det sedan början av 2022 funnits en helt ny årlig grundavgift för tillsynen och det har kommit preciseringar i anmälningsskyldigheten och den avgiftsbelagda tillsynen. Det har också skett andra förändringar i tillsynsprogrammet och beskrivningen av verksamhetsmiljön har granskats.

Uppdateringen av tillsynsprogrammet för tobakslagen gäller huvudsakligen ändringar i verksamhetsmiljön och lagstiftningen (såsom tobakslagen och lagen om marknadskontroll). Även tyngdpunkterna i övervakningen har preciserats och vissa tekniska korrigeringar och tillägg har gjorts i programmet.

De uppdaterade programmen finns i pdf-format på Valviras webbplats:

Gemensamt riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet för åren 2020‒2024, uppdatering 2023–2024 (pdf)

Riksomfattande tillsynsprogram för hälsoskyddet för åren 2020‒2024, uppdatering 2023–2024 (pdf)

Riksomfattande tillsynsprogram för tobakslagen för åren 2020‒2024, uppdatering 2023–2024 (pdf)

Mer information

Miljöhälsovårdens gemensamma tillsynsprogram och tillsynsprogrammet för hälsoskyddet: Miljöhälsoråd Kimmo Ilonen, 0295 209 110

Tillsynsprogrammet för tobakslagen: Jurist Reija Kauppi, 0295 209 429