Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null De nya förordningarna om medicintekniska produkter har färdigställts – följ upp lagreformen på Valviras webbplats

De nya förordningarna om medicintekniska produkter har färdigställts – följ upp lagreformen på Valviras webbplats

28.2.2017 10:09 / Nyhet

Språkversionerna av EU-förordningarna om medicintekniska produkter har äntligen fått sin slutliga form i Bryssel: Den gällande nationella lagstiftningen ersätts med två nya förordningar som täcker hela EU-området (förordningarna om medicintekniska produkter och om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik).

Förordningarna torde få ett slutligt godkännande i Europaparlamentets omröstning i april. I det fallet träder EU-förordningarna officiellt i kraft i maj-juni 2017. Valvira följer aktivt upp hur lagstiftningsreformen framskrider och kommer att sammanställa material om den på Valviras webbplats (på finska), såsom ofta förekommande frågor med svar.

Läs mer:

Lääkinnällisten laitteiden asetukset (Valvira.fi)

Mer information:

Kimmo Linnavuori, överläkare
tfn 0295 209 511

Jari Knuuttila, överinspektör
tfn 0295 209 504

Heikki Mattlar, enhetschef, överingenjör
tfn 0295 209 506

fornamn.efternamn(at)valvira.fi