Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Bröstimplantat och anaplastiskt storcellslymfom

Bröstimplantat och anaplastiskt storcellslymfom

29.11.2018 14:20 / Nyhet

Anaplatstiskt storcellslymfom (BIA-ALCL) som eventuellt är associerat med bröstimplantat är en ovanlig tumörform av non-Hodgkins lymfom (cancer i lymfkörtlar). Världshälsoorganisationen (WHO) har år 2016 fastställt specifika diagnostiska kriterier för BIA-ALCL.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) är medlem både i den europeiska och internationella uppföljningsgruppen för BIA-ALCL. EU:s uppföljningsgrupp grundades för flera år sedan för att samla in och sprida information mellan EU:s medlemsstater om denna sällsynta sjukdom.

Man känner inte ännu helt till hur BIA-ALCL utvecklas, men flera tänkbara vetenskapliga teorier har presenterats. Målet för det pågående arbetet i BIA-ALCL-uppföljningsgruppen är att samla täckande, evidensbaserad vetenskaplig kunskap till stöd för beslut.

BIA-ALCL-fall har i någon mån rapporterats hos patienter som har s.k. texturerade (skrovliga) bröstimplantat. Det finns dock inga kontrollerade kliniska prövningar med omfattande jämförelser mellan patienter med texturerade och släta implantat. Tillförlitliga vetenskapliga bevis på sambandet mellan orsak och verkan i fråga om bröstimplantat och BIA-ALCL saknas tills vidare, och den eventuella uppkomstmekanismen bakom BIA-ALCL har inte ännu kunnat utredas.

EU:s vetenskapliga kommitté SCHEER (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks) har i oktober 2017 framfört en expertsynpunkt, enligt vilken det inte ännu finns adekvat vetenskaplig kunskap för en tillförlitlig utvärdering av det eventuella sambandet mellan bröstimplantat och utveckling av ALCL. Den internationella uppföljningsgruppen anser det vara nödvändigt att öka forskningen och uppföljningen kring BIA-ALCL för att man bättre ska kunna förstå denna sjukdom.

I samband med att medvetenheten ökar och antalet internationellt verifierade BIA-ALCL-fall växer vill Valvira påminna alla som överväger bröstkirurgi om vikten av att med behandlande läkare diskutera risker och nytta med operation. Läkare ska diskutera den eventuella risken för BIA-ALCL både med nya patienter som överväger att skaffa bröstimplantat och med gamla patienter som kommer på kontroll. Patienter som har bekymmer i samband med bröstimplantat ska alltid vända sig till de yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som ansvarar för deras vård och behandling.

 

Mer information:

Jussi Holmalahti, direktör, tfn 0295 209 500

Minna Kymäläinen, inspektör, tfn 0295 209 503

fornamn.efternamn@valvira.fi

 

Läs mer:

Internationella vetenskapliga kommitténs rapport (på engelska)

SCHEERs rapport om eventuellt samband mellan bröstimplantat och anaplastiskt storcellslymfom (på engelska, pdf)