Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Blanketten för egenkontroll inom socialvården har uppdaterats till att motsvara ändrad lagstiftning

Blanketten för egenkontroll inom socialvården har uppdaterats till att motsvara ändrad lagstiftning

14.10.2020 12:15 / Nyhet

Valvira har förnyat innehållet i blanketten som styr planeringen av egenkontrollen. Blanketten beaktar nu de ändringar som gjorts i lagstiftningen. I den uppdaterade blanketten framhålls verkställigheten av planen för egenkontroll, alltså de praktiska rutiner för riskhantering som tillämpas vid verksamhetsenheter och hos tillhandahållare av tjänster. En väl genomförd egenkontroll och riskhantering förutsätter också under avvikande förhållanden, att skriftliga anvisningar har utarbetats och ansvariga personer utsetts. 

Som ett led i egenkontrollen styr Valvira serviceproducenterna i att skapa välfungerande rutiner som tillämpas under normala förhållanden för förebyggande av infektioner och smittsamma sjukdomar. Separata anvisningar utfärdas för hygienpraxis i avvikande situationer. I planen för egenkontroll införs på vilket sätt man vid enheten eller tjänsten följer upp den allmänna hygiennivån och hur man säkerställer att hygienpraxis som motsvarar klienternas behov iakttas enligt givna anvisningar och klienternas vård- och serviceplaner. En välorganiserad städning och klädvård utgör en viktig del av god hygien. Den förnyade uppgiftsstrukturen för personalen, liksom även personalens utbildning har här en stor betydelse.

Blanketten för egenkontroll inom socialvården finns tillgänglig på Valviras webbplats. Den förnyade blanketten tas i bruk inom socialvårdens tjänster i samband med att egenkontrollplanen uppdateras. 

Läs mer:

Plan för egenkontroll inom socialservicen, Egenkontroll inom socialvården/Blanketter (valvira.fi)

Valvira och regionförvaltningsverken stöder verkställigheten av ändringen av äldreomsorgslagen (Valviras och regionförvaltningsverkens webbnyhet 8.10.2020)

Egenkontrollen är grunden för klient- och patientsäkerhetarbetet (Valvojan vinkkelistä -blogg)

Mer information:
Riitta Husso, jurist, tfn 0295 209 324
fornamn.efternamn(at)valvira.fi