Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Beslut i ärendet som gäller Alkos Etiketten-vinprovningar

Beslut i ärendet som gäller Alkos Etiketten-vinprovningar

11.3.2020 09:05 / Nyhet

Valvira har fattat ett beslut i tillsynsärendet som gällde försäljning av alkoholdrycker till vinprovningar, som Alko ordnat genom sin tidning Etiketten. Valvira ålägger Alko att betala en påföljdsavgift enligt alkohollagen, som tas ut till maximalt belopp.

Alko har agerat i strid med bestämmelserna om detaljhandel i alkohollagen genom att överlåta alkoholdrycker från detaljförsäljning till personer som deltagit i egenskap av konsumenter på ett annat ställe än ett godkänt detaljhandelsställe. Alko har på eget initiativ bistått i att utreda ärendet och upphört med sin verksamhet som stridit mot alkohollagen så fort bolaget observerat att det enligt de ändrade bestämmelserna i alkohollagen inte längre har rätt att på egen försorg transportera alkoholdrycker till vinprovningar.

Alkos ställning som ett statligt monopolbolag förutsätter ett exemplariskt iakttagande av alkohollagen och en noggrann uppföljning av den egna verksamheten.

Mer information

Jussi Holmalahti, direktör
tfn 0295 209 500

Kari Kunnas, enhetschef
tfn 0295 209 610

fornamn.efternamn(at)valvira.fi