Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Beskyddare av barnens rättigheter – tillsyn och förverkligande av barnens rättigheter inom vård utom hemmet 27.10.2021

Beskyddare av barnens rättigheter – tillsyn och förverkligande av barnens rättigheter inom vård utom hemmet 27.10.2021

3.9.2021 16:49

Valvira ordnar in samarbete med Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Södra Finland och Sydvästra Finland en webbinar vars syfte är att stärka verkställandet av barnets rättigheter inom vården utanför hemmet, ge socialarbetarna bättre kunskaper gällande tillämpning och övervakning av begränsningsåtgärder samt göra en hetlig, främja och stöda övervakning av enheter som ordnar vård utom hemmet.

Målgrupp

Tillfället är inriktad för ledande tjänstehavare inom barnskyddet och för socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter inom vård utom hemmet.

Tid

27.10.2021 kl. 10.00-15.00

Plats

Teams

Teams-länk och anvisningar skickas till deltagare innan tillfället. Tillfället bandas inte in och det är möjligt att delta endast via den utskickade länk.

Anmälning

Senast 18.10.2021 via webropollänk:
https://link.webropolsurveys.com/S/E6FD163C390726B7

Övrig information

Regionförvaltningsverket inom Västra och Inre Finland
Överinspektör Annina Sadeoja, 0295 018 074, fornamn.efternamn@rfv.fi

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
Jurist Päivi Vuorinen, 0295 209 402, fornamn.efternamn@valvira.fi

Program

Ordförande Niina Siirilä, chef för social- och hälsovårdsenheten, Regionförvaltningsverket inom Västra och Inre Finland

10.00-10.15 Öppningsord
Markus Henriksson, överdirektör, Valvira

10.15-11.30 Begränsningsåtgärder inom vård utom hemmet enligt information uppgett av privata serviceproducenter i samband med verksamhetsberättelser
Päivi Vuorinen, jurist, Valvira och Annina Sadeoja, överinspektör, Regionförvaltningsverket inom Västra och Inre Finland

11.30-12.10 Lunch

12.10.-12.55 Tillsyn av vård utom hemmet i kommuner och Regionförvaltningsverken
Annina Sadeoja, överinspektör, Regionförvaltningsverket inom Västra och Inre Finland

12.55-13.25 Plan för gott bemötande som verktyg för egenkontroll och servicekvalitet
Pia Ekqvist, överinspektör, Regionförvaltningsverket inom Västra och Inre Finland

13.25-13.35 Paus

13.35-14.20 Modell för tillsyn över barn placerade i vård utom hemmet
Pia Eriksson, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd, Fråga och lyssna –projekt

14.20-14.50 Reform av barnskyddlagen
Susanna Hoikkala, konsulterande tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet

14.50-15.00 Slutord
Niina Siirilä, chef för social- och hälsovårdsenheten, Regionförvaltningsverket inom Västra och Inre Finland