Innehållspresentatör

null Behandlingstiderna för barnskyddsärenden huvudsakligen på god nivå

Behandlingstiderna för barnskyddsärenden huvudsakligen på god nivå

27.8.2019 09:00 / Nyhet

Valvira och regionförvaltningsverken övervakar vissa tidsfrister som föreskrivs i barnskyddslagen utgående från material som samlas från kommunerna av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Enligt lagen ska bedömningen av servicebehovet inom barnskyddet inledas senast den sjunde vardagen från det att ärendet inleddes och bedömningen ska slutföras senast tre månader från inledandet.

 

I det material som utvärderades av tillsynsmyndigheterna (oktober 2018 – mars 2019) observerades överskridningar av tidsfristerna i 173 kommuner. Tillsyn inleddes i 87 kommuner. Året innan (2018) överskreds tidsfristerna i 112 kommuner, och tillsyn inleddes i 96 kommuner. Trots att vissa årliga variationer förekommer i antalet överskridningar av tidsfristerna och antalet kommuner där tillsyn inleds har behandlingstiderna inom barnskyddet i huvudsak hållit sig på en god nivå. Bedömningen av servicebehovet inom barnskyddet i kommunerna inleddes i 98 procent av fallen inom sju vardagar, och bedömningen slutfördes i 94 procent av fallen inom den föreskrivna tidsfristen på tre månader.

 

År

Överskridningar av tidsfristen (antal kommuner)

Tillsyn inletts (antal kommuner)

2019

173

87

2018

112

96

2017

191

64

2016

123

69

Tabell: Antal kommuner där tidsfristerna inom barnskyddet har överskridits och tillsyn inletts 2016–2019.

 

Valvira och regionförvaltningsverken utövar tillsyn över tidsfristerna inom barnskyddet i första hand genom att främja, stödja och säkerställa kommunernas egenkontroll. Tillsynsmyndigheterna begär skriftliga utredningar och bedömer behovet av påföljder i de kommuner där tidsfristerna har överskridits upprepade gånger och överskridningarna är betydande, antingen procentuellt eller i fråga om antal. Valvira och regionförvaltningsverket gör styrnings- och utvärderingsbesök till de kommuner som kontinuerligt överskrider tidsfristerna. Syftet med styrnings- och utvärderingsbesöken är att informera verksamhetsenhetens ledning och personal om lagstiftningen, egenkontrollen och andra aktuella frågor som har betydelse för klientsäkerheten.

 

Tillsynen över tidsfrister inom barnskyddet är ett av insatsområdena i Valviras och regionförvaltningsverkens systematiska tillsyn https://www.valvira.fi/sv/web/sv/publikationer-och-foreskrifter/tillsynsprogram/social-_och_halsovard över social- och hälsovården år 2019.

 

Läs mer:

Riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården 2016–2019 https://www.valvira.fi/sv/web/sv/publikationer-och-foreskrifter/tillsynsprogram/social-_och_halsovard
Du kan följa verkställigheten av tillsynsprogrammet på Twitter: #sotevalo2019

Mer information:

På Valvira:

Marita Raassina, överinspektör
tfn 0295 209 333

Leena Saukkoriipi, jurist
tfn 0295 209 402

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

På regionförvaltningsverken

 

Regionförvaltningsverket i Lappland:

Katja Regina, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 384.

 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:

Marko Kumpulainen, överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 860

 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:

Saija Kujansuu, överinspektör, tfn 0295 018 555

 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:

Sini Virtanen, överinspektör för socialvården, puh. 0295 018 017

 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:

Saku Vaskivuo, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 587

Jaana Tervo, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 527

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:

Marja-Leena Stenroos, ledande överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 206

 

fornamn.efternamn(at)avi.fi