Innehållspresentatör

null Arbetsgivaren bör säkerställa kompetens och tillräckliga språkkunskaper hos yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Arbetsgivaren bör säkerställa kompetens och tillräckliga språkkunskaper hos yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

26.4.2018 16:42 / Nyhet

Arbetsgivaren bör i samband med rekrytering säkerställa att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har rätt att vara verksam i uppgiften.  Yrkesutövningsrätten kan kontrolleras på Valviras offentliga informationstjänst JulkiTerhikki. Terhikki innehåller uppgifter om legitimerade yrkesutbildade personer samt personer med rätt att använda skyddad yrkesbeteckning inom hälso- och sjukvården. I Terhikki-registret har också införts de medicine, odontologie och farmacie studerande som tillfälligt får vara verksamma i yrkesutbildade personers uppgifter.

Den som blivit utexaminerad som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården får arbeta i 30 dagar med studeranderättighet i väntan på att få legitimation och bli införd i Terhikki-registret. De som utexamineras rekommenderas att omedelbart ansöka om legitimation för att undvika avbrott i rätten att vara verksam i yrket. Handläggningstiden för ansökan om yrkesrättigheter är under 30 dagar för dem som studerat i Finland, vilket möjliggör anställning utan avbrott.

Handläggningstiden för ansökan om yrkesrättighet för dem som utbildats i andra EU-/EES-länder är 3–4 månader

Både arbetsgivare och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som avlagt sin examen i andra EU-/EES-länder bör notera, att handläggningstiden för dem som genomfört sina studier i ett annat EU-/EES-land är 3–4 månader. Handläggningstiden beror på EU-direktivet och är alltså lika lång i samtliga medlemsstater. I Finland är handläggningstiden inskriven i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Endast personer som fått legitimation av Valvira och blivit införda i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården får vara verksamma i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter. Rätten att arbeta för den som studerat i ett annat EU-/EES-land kan alltså avbrytas för den tid som ansökan om yrkesrättighet handläggs. Valvira handlägger ansökningarna i regel i den ordning de anländer, men kan vid behov avvika från denna ordning för att säkerställa patientsäkerheten eller undvika avbrott i en pågående vårdrelation.

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska ha sådana muntliga och skriftliga språkkunskaper som uppgiften förutsätter. Valvira kontrollerar, oavsett medborgarskap, språkkunskaperna hos alla sökande som genomfört sin yrkesinriktade utbildning på något annat språk än finska eller svenska. Det är också en skyldighet för arbetsgivaren att säkerställa, att alla anställda med vårdutbildning har tillräckliga språkkunskaper för sitt yrke.

Läs mer:

Yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården (valvira.fi)

Inskolningen av studerande som tillfälligt är verksamma i läkar- eller tandläkaruppgifter fungerar i regel bra – men även brister avslöjades i Valviras kartläggning (3.3.2017)

Mer information:

Maarit Mikkonen, enhetschef
tfn 0295 223 14

Jussi Holmalahti, direktör
tfn 0295 209 500
fornamn.efternamn(at)valvira.fi