Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Arbete för barn och familjer – adoptionsnämndens verksamhetsberättelse har publicerats

Arbete för barn och familjer – adoptionsnämndens verksamhetsberättelse har publicerats

14.3.2017 10:25 / uppdaterad 26.4.2017 17:38 / Nyhet

Adoptionsnämnden har publicerat sin verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen beskriver i huvudsak år 2016, men lyfter också fram viktiga händelser från adoptionsnämndens tidigare verksamhetsår, alltså från och med 2012. Adoptionsnämndens 5-åriga mandatperiod upphör 30.6.2017.

Under pågående mandatperiod har över 500 barn anlänt till Finland med adoptionsnämndens tillstånd. Antalet mottagna barn minskade drastiskt under åren 2015–2016. År 2016 anlände endast 58 barn till Finland via internationella adoptionstjänstorgan, medan motsvarande antal år 2005 var 308 barn. Internationella adoptioner har minskat överallt i världen under 2000-talet. I sitt blogginlägg dryftar adoptionsnämndens ordförande Merja Vuori orsakerna till det minskade antalet adoptioner.

Adoptionsnämnden har under sin mandatperiod satsat på samarbete med olika intressegrupper: gemensamma former för samverkan har etablerats mellan nämnden och de internationella adoptionstjänstorganen. Adoptionsnämnden har också fördjupat sin centralmyndighetsroll under besök i de länder som Finland samarbetar med i adoptionsfrågor. Samarbetet fungerar också bra mellan de nordiska centralmyndigheterna för adoption. Adoptionssystemet i Finland är tillförlitligt, och alla medverkande arbetar tillsammans för barnens och familjernas bästa.

Adoptionsnämnden fungerar i samband med Valvira som en särskild sakkunnig-, tillstånds- och tillsynsmyndighet i adoptionsärenden. Nämnden beviljar tillstånd både till inhemsk och till utländsk adoption. Dessutom beviljar adoptionsnämnden tillstånd till internationella adoptionstjänstorgan och övervakar deras verksamhet.

Läs mer:

Adoptionsnämndens verksamhetsberättelse 2016 (pdf)

Adoption (Valvira.fi)

Adoptionssystemet i brytningstid? (blogginlägg på finska)

Mer information:

Merja Vuori, adoptionsnämndens ordförande
tfn 0295 209 623

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

26.4.2017 har uppdaterats länken till adoptionsnämndens verksamhetsberättelse 2016 (på svenska)