Innehållspresentatör

null Anvisningen om undersökningsmetoder enligt hälsoskyddslagen har uppdaterats

Anvisningen om undersökningsmetoder enligt hälsoskyddslagen har uppdaterats

4.6.2018 15:48 / uppdaterad 21.6.2018 10:36 / Nyhet

Valvira har publicerat en uppdaterad anvisning om undersökningsmetoder till laboratorier som utför undersökningar av hushållsvatten, vattnet vid allmänna badstränder, bassängvatten samt undersökningar av boendehälsa enligt hälsoskyddslagen. Anvisningen innehåller en sammanställning av alla undersökningsmetoder enligt hälsoskyddslagen, som hänför sig till myndighetstillsyn och som kräver godkännande av Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Den nu publicerade anvisningen täcker de krav på undersökningsmetoder för myndighetstillsyn som anges i social- och hälsovårdsministeriets förordningar som gäller hushållsvatten, vattnet vid allmänna badstränder, bassängvatten och boendehälsa.

Läs mer

Metoder som ska användas vid undersökningar enligt hälsoskyddslagen (pdf)

Mer information

Heli Laasonen, överinspektör
Tfn 0295 209 631
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

21.6.2018 uppdaterat länken till anvisningen