Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Anvisningarna för servering av, detaljhandel med och marknadsföring av alkoholdrycker har uppdaterats

Anvisningarna för servering av, detaljhandel med och marknadsföring av alkoholdrycker har uppdaterats

20.5.2022 11:30 / Nyhet

Valvira har uppdaterat anvisningarna för servering av, detaljhandel med och marknadsföring av alkoholdrycker. I anvisningarna har man beaktat tolkningspraxis och preciseringar som uppstått efter att alkohollagen trädde i kraft 2018.

I de förnyade anvisningarna har man fäst uppmärksamhet vid tydlighet och tillgänglighet. De svenskspråkiga versionerna av anvisningarna publiceras så snart som möjligt. Anvisningar om servering och marknadsföring av alkoholdrycker kommer också på engelska.

Valviras anvisningar rörande alkoholärenden har sammanställts på webbplatsen på sidan Anvisningar inom alkoholärenden.

Mer information:

Ledande expert Juuso Nieminen, 0295 209 614, (Anvisningar om servering och detaljhandel)

Jurist Anne Ritari, 0295 209 413, (Anvisning om marknadsföring av alkohol)