Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Anvisningarna för ansökan om rökförbud har utvidgats – samma ansökningsförfarande gäller för de olika boendeformerna

Anvisningarna för ansökan om rökförbud har utvidgats – samma ansökningsförfarande gäller för de olika boendeformerna

5.6.2017 09:00 / uppdaterad 15.12.2017 11:00 / Nyhet

Anvisningarna om rökförbud i bostadssammanslutningar har utvidgats till att omfatta förutom bostadsaktiebolag även andra boendeformer, såsom exempelvis hyreshusbolag. I praktiken gäller samma förfarande för ansökan om rökförbud oavsett boendeform. De skillnader som finns gäller främst det organ som ansvarar för beslutsfattandet i bostadssammanslutningen. I fråga om hyreshusbolag bör det också noteras att man kan avtala om rökförbud redan i hyreskontraktet.

Disponentförbundet, Fastighetsförbundet, Kommunförbundet, Helsingfors stad och Valvira påminner om att hörandet av dem som innehar utrymmena i fråga spelar en central roll i beredningen av ansökningar om rökförbud i bostadssammanslutningar. Genom att ordna ett hörande i enlighet med anvisningarna säkerställer bostadssammanslutningarna att behandlingen av ansökan löper smidigt i kommunen.

Läs mer

Anvisningar:

Förbud och restriktioner för rökning / Bostadssammanslutningar (valvira.fi)

Mer information:

Tommi Leppänen, juridisk expert, Disponentförbundet
tfn 050 522 4544,
tommi.leppanen(at)isannointiliitto.fi

Jenni Hupli, chefsjurist, Fastighetsförbundet
tfn 040 865 8097
jenni.hupli(at)kiinteistoliitto.fi

Tarja Hartikainen, specialsakkunnig, Kommunförbundet
tfn 050 373 8499
tarja.hartikainen(at)kuntaliitto.fi

Reetta Honkanen, överinspektör, Valvira
tfn 0295 209 630
reetta.honkanen(at)valvira.fi

6.6.2017 Uppdaterad länken till anvisningen (del A). 15.12.2017 Uppdaterad länken till webbsidan Förbud och restriktioner för rökning / Bostadssammanslutningar