Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Anvisning om egenskaperna hos och kraven på elektroniska cigaretter och vätskor som används i dem samt om märkning av detaljhandelsförpackningar

Anvisning om egenskaperna hos och kraven på elektroniska cigaretter och vätskor som används i dem samt om märkning av detaljhandelsförpackningar

2.8.2018 15:00

Valviras anvisning 23/2018

Anvisning om egenskaperna hos och kraven på elektroniska cigaretter och vätskor som används i dem samt om märkning av detaljhandelsförpackningar (pdf)

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) utfärdar med stöd av 6 § i tobakslagen (549/2016) anvisningar om egenskaperna hos och kraven på elektroniska cigaretter och vätskor som används i dem samt om märkning av detaljhandelsförpackningar.