Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Anvisning för tillämpning av hushållsvattenförordningen

Anvisning för tillämpning av hushållsvattenförordningen

27.1.2021 10:00

Valviras anvisning för tillämpning av hushållsvattenförordningen 5/2020:

Del 1 Författningar om hushållsvatten (pdf)
Del 2 Anvisningar om specifika bestämmelser (pdf)
Del 3 Grunderna för maximivärden (pdf)

Bilaga 1: Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontorollundersökning av hushållsvatten (1352/2015) (finlex.fi)
Bilaga 2: Dricksvattendirektiv (EUR-lex)
Bilaga 3: Mallen för programmet för kontrollundersökningar (docx) och Provtagningsplan för myndighetstillsyn (xlsx)
​​​​​​​Bilaga 4: Provtagning av hushållsvatten (pdf)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (1352/2015) reviderades 27.10.2017. Genom revideringen genomfördes ändringar i bilaga II och II till dricksvattendirektivet (rådets direktiv 98/83/EG) nationellt.

Valvira styr genomförandet och tillsynen av hushållsvattenförordningen. Valvira har i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, regionförvaltningsverken och Institutet för hälsa och välfärd samt Strålsäkerhetscentralen reviderat anvisningen för tillämpning av hushållsvattenförordningen och i den samlat anvisningar som är nödvändiga för en enhetlig riksomfattande tillsyn. Tillämpningsanvisningen är avsedd för de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna, anläggningarna som levererar hushållsvatten samt andra sakkunniga.

Anvisningen för tillämpning av hushållsvattenförordningen omfattar tre delar i vilka författningar om hushållsvatten, anvisningar om specifika bestämmelser samt grunderna för maximivärden behandlas. Hushållsvattenförordningen och dricksvattendirektivet är bilagor till anvisningen. En tredje bilaga omfattar en mall för ett program för kontrollundersökningar. Vid sidan av program för kontrollundersökningar anges exempel på hur en provtagningsplan utarbetas.

Mer information:

Jaana Kilponen
överinspektör
tfn 0295 209 621
fornamn.efternamn(at)valvira.fi