Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Anvisning för partihandel med alkoholdrycker

Anvisning för partihandel med alkoholdrycker

3.12.2019 10:49

Valviras anvisning 3/2019

Anvisning för partihandel med alkoholdrycker (pdf)

I denna anvisning har sammanställts partihandelstillståndshavares skyldigheter, ansvar och rapportering om verksamheten till Valvira. Anvisningen ersätter den 7.4.2009 daterade Rapporteringsanvisning för partihandel med alkoholdrycker.

Enligt alkohollagen är partihandel med alkoholdrycker (över 2,8 volym-% till 80 volym-%) tillståndspliktig verksamhet, dvs. partihandel får idkas av aktör, som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har beviljat ett partihandelstillstånd för alkoholdrycker. Innehavaren av partihandelstillståndet kan sälja importerade alkoholdrycker eller av inhemska tillverkare eller av partihandelstillståndshavare köpta alkoholdrycker i Finland till innehavare av alkoholtillstånd (2.3.). Tillverkningstillståndet för alkoholdrycker omfattar rätten till tillverkning av alkoholdrycker på de villkor som speci-ficerats i tillståndet samt import av och partihandel med alla alkoholdrycker.

Tillståndet för partihandel beviljas så att det gäller tills vidare, om inte ansökaren har sökt ett tidsbestämt tillstånd eller om verksamheten till sin natur är tidsbestämd eller Valvira av motiverade orsaker anser att tillståndet ska beviljas för högst ett år för att följa upp ansökarens eller den tillståndspliktiga verksamhetens förutsättningar eller effekter av verksamheten.

Ett tillstånd som gäller tillsvidare gäller så länge som tillståndshavaren anses uppfylla förutsättningarna för att få partihandelstillståndet eller tills tillståndshavaren anmäler att tillståndet/verksamheten avslutas.