Stack av beslut
Publikationer

Innehållspublicerare

null Styrningsbrev för ordnandet av studerandehälsovården

Styrningsbrev för ordnandet av studerandehälsovården

20.1.2020 12:42

Styrningsbrev för ordnandet av studerandehälsovården

Enligt en färsk utredning som gjorts av regionförvaltningsverken och Valvira finns det mycket att förbättra i servicesystemet för studerandehälsovården. På basis av utredningen styr regionförvaltningsverken kommunerna i att utan dröjsmål vidta åtgärder för att tjänsterna inom studerandehälsovården ska bli förenliga med bestämmelserna i lagen. Studerandehälsovårdstjänster ska registreras så att helheten av studerandehälsovård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (tjänster inom mentalvårdsarbete och alkohol- och drogarbete, främjande av den sexuella hälsan, mun- och tandvård samt övriga tjänster inom hälso- och sjukvården) kan bedömas utgående från de anteckningar som gjorts samt Avohilmo-uppgifter.