Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspresentatör

null Antalet tillstånd till inhemsk adoption ökade tydligt och antalet barn som kom till Finland via internationell adoption ökade

Antalet tillstånd till inhemsk adoption ökade tydligt och antalet barn som kom till Finland via internationell adoption ökade

9.2.2018 09:22 / Nyhet

Det totala antalet beslut om adoptionstillstånd minskade något jämfört med året innan medan antalet inhemska beslut om adoptionstillstånd ökade jämfört med de senaste åren. Antalet beslut om internationell adoption var 139 (167 år 2016, 173 år 2015) och beslut om inhemsk adoption 50 (35 år 2016, 39 år 2015). Antalet barn som kom till Finland genom förmedling av internationella adoptionstjänstorgan ökade betydligt från året innan. Till Finland anlände 70 barn (58 år 2016, 93 år 2015).

Det totala antalet tillståndsbeslut innefattar inte de beslut som fattats på grund av ändringar i adoptionssökandens förhållanden vilkas antal ökade jämfört med åren innan: sammanlagt fattades 38 beslut på grund av ändrade förhållanden hos adoptionstillståndshavarna, varav 16 gällde återkallande av tillstånd.

Antalet adoptionstillstånd överensstämmer med antalet ansökningar. Adoptionsnämnden har korta behandlingstider, om ansökningen är noggrant ifylld och tilläggsutredning inte behövs. Cirka 60 procent av alla ansökningar om adoption behandlades inom en kortare tid än 2 månader.

I samband med Valvira har en internationell adoptionsnämnd fungerat sedan år 2012. Adoptionsnämndens tillstånd behövs både för inhemsk och utländsk adoption. Adoptionsnämndens tillstånd behövs inte för adoption inom familjen.

Läs mer:

Adoption (Valvira.fi)

Mer information:

Merja Vuori, adoptionsnämndens ordförande
tfn 0295 209 623
fornamn.efternamn(at)valvira.fi