Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Antalet klagomål om socialvården har fyrfaldigats

Antalet klagomål om socialvården har fyrfaldigats

28.4.2021 10:16 / Nyhet

Valvira avgjorde i fjol 43 procent fler tillsynsärenden inom socialvården än året innan. Totalt avgjordes 485 ärenden. Det var möjligt att avsätta mera tid för behandlingen av tillsynsärenden, eftersom coronapandemin ledde till ett mindre antal granskningsbesök och de regionala styrnings- och vägledningsmötena ordnades huvudsakligen på distans.

​​​​​​​Antalet klagomål om socialvården har fyrfaldigats

Antalet tillsynsärenden inom socialvården har trefaldigats inom de senaste fyra åren, och antalet klagomål har fyrfaldigats. Klagomålen utgjorde merparten av fjolårets tillsynsärenden.

Totalt mottog Valvira ifjol 842 tillsynsärenden som gällde socialvården. Av dessa ärenden överflyttades 350 till regionförvaltningsverken i enlighet med den arbetsfördelning som bestäms i lagstiftningen. 485 nya ärenden behandlades av Valvira, vilket är nästan lika många som året innan (504).

Valvira kan sända ett klagomål att behandlas som en anmärkning vid det verksamhetsställe som klagomålet gäller. Ifjol sändes 24 klagomål för behandling vid ett verksamhetsställe, något färre än åren innan.  

Ifjol behandlades 66 nya tillsynsärenden som gällde yrkesprofessionella inom socialvården. Det här är något färre än under tidigare år. Med tillsynen av yrkesprofessionella inom socialvården jobbade totalt 14 socialarbetare, 11 socionomer och 36 närvårdare. Ifjol avgjordes totalt 90 tillsynsärenden som gällde yrkesprofessionella.

I socialvårdens tillsynsärenden ingår utöver tjänster för äldre även barnskydd, handikapptjänster, kompletterande och förebyggande utkomststöd samt boendetjänster för rehabiliterande med mentala problem och missbrukare.

Mer information:
​​​​​​​
Eine Heikkinen, gruppchef, tfn 0295 209 323

Mera information om tillsynen av socialvården i verksamhetsberättelsen år 2020 (pdf)

Mera information om tillsynen av socialvården (valvira.fi)

Mera information om att lämna en anmärkning eller ett klagomål som gäller socialvården