Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Anställning av nyutexaminerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt studerande

Anställning av nyutexaminerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt studerande

8.6.2020 10:37 / Nyhet

I maj-juni utexamineras ett stort antal yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården från universitet och andra läroanstalter. En studerande som utexamineras till ett sådant yrke för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som kräver legitimering ska utan dröjsmål efter sin utexaminering ansöka om legitimation. Rätten att tillfälligt sköta en legitimerad yrkesutbildad persons uppgifter som studerande gäller i 30 dagar efter utexamineringen. 

Valvira strävar efter att behandla ansökningar om legitimation för dem som utexaminerats i hemlandet i en sådan takt att anställningen kan fortsätta utan avbrott. Yrkesutbildade personer som utexamineras och arbetsgivare ska dock beakta ovannämnda begränsning i att arbeta som studerande utan legitimation efter utexamineringen och vara beredda på att anställningen eventuellt måste avbrytas. Arbetsgivare och yrkesutbildade personer ska ha beredskap för eventuellt avbrott särskilt i sådana fall där sökanden har fått sin utbildning i ett annat land.

Arbetsgivare ska vid rekryteringen av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och studerande säkerställa att dessa har rätt att vara verksamma i de avsedda uppgifterna när anställningen börjar. Arbetsgivare ska också ta hänsyn till att registreringen/legitimeringsprocessen tar sin tid. 

Läs mer:

Yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården (valvira.fi)

Yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården, Arbetsgivare (valvira.fi)

Yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården, Ansökningsanvisningar, Utbildad i Finland (valvira.fi)

Yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården, Ansökningsanvisningar, Utbildad i ett EU/EES land (valvira.fi)

Yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården, Ansökningsanvisningar, Utbildad utanför EU/EES området (valvira.fi)

Yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården, Studerande (valvira.fi)

Yrkesrättigheter inom socialvården, Verksamhet i uppgifter inom socialvården (valvira.fi)

Yrkesrättigheter inom socialvården (valvira.fi)

Yrkesrättigheter inom socialvården, Examen som avlagts utomlands (valvira.fi)

Gällande yrkesrättigheter kan kontrolleras i JulkiTerhikki/JulkiSuosikki

Mer information:

Mervi Koivuniemi, enhetschef, tfn 0295 209 461

Jenni Kangas, enhetschef, tfn 0295 209 532

fornamn.efternamn(at)valvira.fi