Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Ansökningsförfarandet till expertpanelerna för medicintekniska produkter pågår - ansökningstiden har förlängts till den 24 november

Ansökningsförfarandet till expertpanelerna för medicintekniska produkter pågår - ansökningstiden har förlängts till den 24 november

8.11.2019 12:13 / Nyhet

Europeiska kommissionen har inlett inbjudan till expertpaneler för medicintekniska produkter. Panelmedlemmarnas uppgift är stödja kommissionen med sin vetenskapliga, tekniska och/eller kliniska sakkunskap i genomförandet av EU-förordningarna om medicintekniska produkter.

Kommissionen utnämner sammanlagt 11 expertpaneler. Experterna utnämns inom följande områden:

 • ortopedi, traumatologi, rehabilitering, reumatologi
 • cirkulationsorgan
 • neurologi
 • andningsorgan, anestesiologi, intensivvård
 • endokrinologi och diabetes
 • allmän kirurgi och plastikkirurgi samt tandvård
 • obstetrik och gynekologi, inklusive reproduktiv medicin
 • gastroenterologi och hepatologi
 • nefrologi och urologi
 • ögonsjukdomar (oftalmologi)
 • in vitro -diagnostiikka (IVD).

Experterna ska utnämnas för tre år i sänder. Arbetsspråket i panelerna är engelska.

Ansökningstiden till expertpanelerna går ut 24.11.2019.

Läs mer:

Call for expression of interest for expert panels on medical devices and in vitro diagnostic medical devices (2019/C 323/05) (e-blankett)

Inbjudan att inkomma med intresseanmälningar till expertpaneler för medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (2019/C 323/05)

Mer information:

Heikki Mattlar, enhetschef
tfn 0295 209 506

Nelli Karhu, överinspektör
tfn 0295 209 385

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Uppgifterna som gäller styrning av och tillsyn över hälsoteknologi överförs till Fimea 1.1.2020. Från Valvira till Fimea överförs tillsynen över produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (medicintekniska produkter och produkter för in-vitro-diagnostik), styrning, övervakning och registrering som gäller biobankerna, tillstånds- och tillsynsuppgifter som baserar sig på vävnadslagen, uppgifter som gäller embryoforskning samt tillsynen enligt gentekniklagen.