Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Ansökningar om legitimation bör lämnas in omedelbart efter utexamineringen

Ansökningar om legitimation bör lämnas in omedelbart efter utexamineringen

20.11.2020 14:15 / Nyhet

Yrkesutbildade personer som utexamineras i slutet av året bör ansöka om legitimering av sina yrkesrättigheter så fort de avlagt sin examen. Rätten att tillfälligt vara verksam i en legitimerad yrkesutbildad persons uppgifter som studerande gäller endast i 30 dagar efter utexamineringen. Undantagsförhållandena till följd av pandemin har inte påverkat situationen. 

Trots att antalet utexaminerade är stort är Valviras avsikt att behandla ansökningarna om legitimation för dem som utexaminerats i hemlandet i en sådan takt att anställningen kan fortsätta utan avbrott. Man bör dock vara beredd på ett avbrott i synnerhet i sådana fall där sökanden avlagt examen utomlands för ett yrke inom hälso- och sjukvården.

Arbetsgivaren ska säkerställa yrkesrättigheterna

Det ankommer på arbetsgivarna att före rekrytering av yrkesutbildade och studerande inom hälso- och sjukvården säkerställa att de har rätt att vara verksamma i uppgiften när de inleder sitt arbete. Legitimeringsprocessen tar tid på grund av det stora antalet utexaminerade. 

Valvira påminner medicine studerande och arbetsgivare även om att studerande som genomfört fyra eller fem års studier har rätt att tillfälligt vara verksamma i läkaruppgifter enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Anställning med studerandestatus är tillåten endast vid vissa verksamhetsenheter och på vissa villkor. Bland annat har studerande en begränsad rätt att arbeta i uppgifter som jourhavande läkare. 

Mer information:

Mervi Koivuniemi, enhetschef, tfn 0295 209 461
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Jenni Kangas, enhetschef, tfn 0295 209 532
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Läs mer:

Verksamhet i uppgifter för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (valvira.fi)

Yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården (valvira.fi)

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, Arbetsgivare (valvira.fi)

Yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården, Ansökningsanvisningar, Utbildad i Finland (valvira.fi)

Yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården, Utbildad i ett EU/EES-land (valvira.fi)

Yrkesrättigheter inom hälso- och vården, Utbildad utanför EU/EES-området (valvira.fi)

Yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården, Studerande (valvira.fi)

Yrkesrättigheter inom socialvården, Verksamhet i uppgifter inom socialvården (valvira.fi)

Yrkesrättigheter inom socialvården (valvira.fi)

Yrkesrättigheter inom socialvården, Examen som avlagts utomlands (valvira.fi)

Gällande yrkesrättigheter kan kontrolleras här:

JulkiTerhikki/JulkiSuosikki