Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Anmälningar som hälsoskyddslagen kräver kan nu göras på nätet

Anmälningar som hälsoskyddslagen kräver kan nu göras på nätet

19.11.2020 09:00 / Nyhet

Miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst ilppa har öppnats för användning i hela landet. I ilppa-tjänsten kan man för de flesta verksamheterna inom livsmedels- och hälsoskyddssektorn göra anmälan om att verksamheten inleds, förändras väsentligt, avslutas eller att företagaren byts.

Anmälningar kan göras av till exempel restauranger, mataffärer, bagerier, torgförsäljare, inkvarteringsföretag, daghem och simhallar.

Från ilppa skickas uppgifterna i anmälan på elektronisk väg till den lokala tillsynsenheten, såsom den egna kommunens hälsoskyddsmyndighet, för behandling. Företagen kan kontrollera sina egna uppgifter i ilppa.  Ytterligare information och råd ges av den egna kommunens livsmedelstillsynsmyndigheter och hälsoskyddsmyndigheter (på finska). 

Livsmedelsverket ansvarar för det tekniska upprätthållandet av ilppa-tjänsten.

Läs mera:
ilppa - Miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst