Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Ändringar i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården

Ändringar i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården

5.10.2017 15:39 / Nyhet

Regeringen föreslår kompletteringar i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården. Valvira förbereder verkställigheten av lagändringen.

De centrala ändringarna i propositionen är:

  • Rehabiliteringsledare är efter lagändringen legitimerade yrkesutbildade personer inom socialvården. Rehabiliteringsledare kan dock lämna in sin ansökan först när laget har trätt i kraft. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.
  • Den övergångstid som föreskrivs i den gällande lagen förlängs till slutet av juni 2018. Rehabiliteringsledare behöver alltså inte få sin legitimation före slutet av år 2017, utan kan vänta i lugn och ro på att lagändringen verkställs. Rehabiliteringsledare behåller rätten att vara verksamma i sina uppgifter till dess att Valvira har avgjort ansökan, också i det fallet att beslutet fattas efter att övergångstiden har gått ut.
  • Valvira gör sig beredd på att de närvårdare som 1.3.2016 varit registrerade i Terhikki så fort som möjligt efter att lagen trätt i kraft får den skyddade yrkesbeteckningen registrerad även i Suosikki. Valvira gör anteckningen om rätt att använda skyddad yrkesbeteckning automatiskt och avgiftsfritt. Enligt förslaget återbetalar Valvira registreringsavgiften på 40 euro till de dubbelregistrerade närvårdare, som blivit registrerade i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 1.3.2016 eller före det. Till andra närvårdare återbetalas registreringsavgiften inte. Valvira kommer att vara i kontakt med de närvårdare till vilka registreringsavgiften återbetalas.

Vi publicerar information på vår webbplats om hur lagändringen framskrider. Både närvårdare och rehabiliteringsledare bör gärna följa Valviras aktuella meddelanden om saken.

För närvarande är behandlingstiden cirka 30 vardagar för sådana nyexaminerade yrkesutbildade personer inom socialvården som ansöker om legitimation. För yrkesutbildade personer som ansöker om legitimation med stöd av den så kallade övergångsbestämmelsen är behandlingstiden cirka 6 månader. Valvira har hittills registrerat cirka 15 000 legitimerade yrkesutbildade personer inom socialvården. Antalet sökande som väntar på legitimation inom socialvården är nästan lika stort. Vi ber vänligen sökandena att undvika att kontakta oss i frågor som gäller en enskild ansökan. Om det finns brister i ansökningshandlingarna tar Valvira kontakt med personen innan ärendet avgörs.

Läs mer:

Rehabiliteringsledare införs i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården och dubbelregistreringen av närvårdare underlättas (SHM:s pressmeddelande 5.10.2017)

Elektronisk ärendehantering blir lättare för socialarbetare (4.9.2017)

Lättare elektronisk ärendehantering för yrkesutbildade personer inom socialvården – förändringen gäller i första skedet socionomer och geronomer (6.4.2017)

Ansökningsanvisningar för yrkesrättigheter inom socialvården

Mer information:

Maarit Mikkonen, enhetschef, referendarieråd
tfn 0295 209 561

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

I frågor som gäller enskilda ansökningar ber vi dig att vid behov skriva till adressen suosikki(at)valvira.fi.