Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Allt färre barn adopterades till Finland från utlandet

Allt färre barn adopterades till Finland från utlandet

6.2.2017 10:09 / Nyhet

Sammanlagt 58 barn kom till Finland via internationell adoption år 2016, visar statistiken från Valviras adoptionsnämnd (på finska). Barnen kom från Sydafrika (14), Thailand (11), Kina (10), Filippinerna (9), Colombia (9) och Indien (5). Antalet barn som kommit via internationell adoption har minskat betydligt under de två senaste åren: år 2014 var deras antal 142, år 2015 endast 93.

Antalet beslut om adoptionstillstånd låg år 2016 nästan på samma nivå som åren innan: antalet beslut om internationell adoption var 167 (173 år 2015, 223 år 2014), medan besluten om inhemsk adoption var 35 (39 år 2015, 23 år 2014) till antalet.

Antalet beslut om adoptionstillstånd överensstämmer med mängden av ansökningar. Om ansökan är omsorgsfullt ifylld och tilläggsutredningar inte behöver begäras är behandlingstiden kort hos adoptionsnämnden: cirka 60 procent av alla ansökningar om adoptionstillstånd behandlades på en kortare tid än 2 månader.

Den självständiga adoptionsnämnden har sedan år 2012 fungerat i samband med Valvira. Adoptionsnämndens tillstånd behövs såväl för inhemsk som utländsk adoption. Adoptionstillstånd behövs inte för adoption inom familjen.

Läs mer:

Adoption (Valvira.fi)

Mer information:

Merja Vuori, adoptionsnämndens ordförande
tfn 0295 209 623
fornamn.efternamn(at)valvira.fi