Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Alkoholnäringsregistret förnyas – se till att alkoholtillstånden och rapporterna är i ordning i tid

Alkoholnäringsregistret förnyas – se till att alkoholtillstånden och rapporterna är i ordning i tid

16.12.2022 09:30 / Nyhet

Det förnyade alkoholnäringsregistret Allu lanseras i början av året. Målet är att registret tas i bruk i februari 2023. Vi meddelar en mer precis tidpunkt så snart som möjligt. Lämna in rapporterna för 2022 i januari på samma sätt som du har gjort hittills. På grund av förnyelsen är det viktigt att rapporterna lämnas in i tid:

  • halvårsrapporten om servering och årsrapporten om detaljförsäljning senast den 31 januari 2023
  • leveransanmälningar för december och tappningsanmälan för september–december senast den 18 januari 2023

Sköt också tillståndsärenden så snart som möjligt. Det kan förekomma fördröjningar i behandlingen av ansökningar som gjorts nära ibruktagandet av det nya registret. På webbsidan om förnyelsen av alkoholnäringsregistret (valvira.fi) finns den senaste informationen om förnyelsen.

Ge fullmakter för e-tjänster i Suomi.fi

Endast företagets firmatecknare kan använda det nya alkoholnäringsregistrets e-tjänster utan fullmakter. Firmatecknarna måste alltså ge ärendefullmakter till personer eller andra företag som gör produktanmälningar, rapporterar försäljningsuppgifter eller ansöker om tillstånd för företagets räkning. På webbplatsen Suomi.fi hittar du anvisningar om hur en firmatecknare ger en person eller till exempel en bokföringsbyrå fullmakt att uträtta ärenden.

Beakta följande när du ger fullmakter:

  • Välj ”ärendefullmakt” som fullmaktstyp.
  • Som part väljer du den person eller det företag som du vill ge fullmakten till. Välj inte Valvira som part.
  • Välj ”Ansöka om tillstånd för och göra anmälningar om alkoholnäringen” som fullmaktsärende, om du vill ge tillstånd att både ansöka om alkoholtillstånd och rapportera uppgifter för företagets räkning. Välj i stället ”Göra anmälningar till myndigheter om alkoholnäringen”, om du endast vill ge behörighet att rapportera uppgifter. Välj inga andra fullmakter, utan bara någon av dessa.

I vår tidigare nyhet finns anvisningar om hur en person som behöver en fullmakt kan begära en fullmakt och firmatecknaren endast godkänner begäran. En fullmakt kan också skaffas på detta sätt. Mer information om att ansöka om fullmakter finns på webbplatsen Suomi.fi.

Mer information:

Valviras alkoholförvaltning, alkoholi(at)valvira.fi