Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Alkoholnäringsregistret förnyas – reformen underlättar arbetet för alkoholförvaltningens kunder och effektiverar myndighetsprocesserna

Alkoholnäringsregistret förnyas – reformen underlättar arbetet för alkoholförvaltningens kunder och effektiverar myndighetsprocesserna

17.6.2019 09:00 / Nyhet

Alkoholnäringsregistret, som går under namnet Allu, förnyas. Det förnyade registret med tillhörande e-tjänster ska enligt den preliminära projektplanen tas i bruk år 2021. Registerreformen är ett led i att genomföra Valviras servicelöfte och strategi samt regionförvaltningsverkens strategi genom att betydligt utöka e-tjänsterna och underlätta tillgången till myndighetstjänster.

”Registerreformen underlättar arbetet för alkoholförvaltningens kunder och ger både kunden och alkoholförvaltningen bättre tillgång till information.”, säger enhetschef Eeva Saari. ”I den nya tjänsten kan kunden följa upp behandlingen av sin ansökan i realtid. Tjänsten är också samordnad med Suomi.fi-tjänsten.”

Allu-registret används av dem som bedriver alkoholservering, detaljhandlare, partihandlare, tillverkare och industriella användare samt alkoholtillsynsmyndigheterna.

”Reformen effektiverar alkoholtillsynsmyndigheternas arbete och ger bättre kunskapskvalitet”, säger enhetschef Kari Kunnas. ”Genom reformen kommer vi att helt bli av med ansökningar i pappersformat.”

Det nya alkoholnäringsregistrets offentliga informationstjänst gör uppgifter om alkoholtillstånd samt produktuppgifter tillgängliga för alla medborgare. Uppgifter kan också i allt större utsträckning tillhandahållas som öppna data.

Vi kommer att ge information på Valviras och regionförvaltningsverkens webbplatser om hur reformen framskrider. Du kan följa reformen också på Twitter, hashtag #Allu.


Mer information på Valvira

Kari Kunnas, enhetschef
tfn 0295 209 610

Eeva Saari, enhetschef
tfn 0295 209 515

fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Mer information på regionalförvaltningsverken:

Markku Paavilainen, överinspektör
tfn 0295 018 792

fornamn.efternamn(at)avi.fi