Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman tulokset vuodelta 2020 hyviä – vuonna 2021 valvotaan ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta

Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman tulokset vuodelta 2020 hyviä – vuonna 2021 valvotaan ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta

19.1.2021 12:00 / Uutinen

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat tehneet varhaiskasvatuksen valvontaohjelman mukaista suunnitelmallista valvontaa vuoden 2020 alusta. Kunnallisiin päiväkoteihin kohdistuneen henkilöstömitoituksen valvonnan tulokset olivat hyviä. Vuonna 2021 valvonta kohdistuu päiväkotien ryhmäkokoihin. Myös henkilöstömitoituksen valvontaa jatketaan. Valvonnalla vahvistetaan lapsen edun toteutumista varhaiskasvatuksessa.

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat laatineet varhaiskasvatuksen valvontaohjelman. Tämän valvontaohjelman mukainen valvonta alkoi vuoden 2020 alussa. Valvonnassa tarkasteltiin valtioneuvoston asetuksessa määriteltyä päiväkotien lasten ja henkilöstön määrän välistä suhdelukua.

Aluehallintovirastot selvittivät 265 kuntaan lähetetyn kyselyn avulla kunnallisen 1155 päiväkodin lasten ja henkilöstön päivittäiset lukumäärät kahdelta viikolta koko päiväkodissa (tilanne 8.12.2020). Valvonnan tulokset olivat hyviä: asetuksessa määritellyn lasten ja henkilöstön välisen suhdeluvun ylityspäiviä oli tarkastelujakson aikana vain 52.

Vuonna 2021 valvontaohjelman mukainen valvonta kohdistuu kunnallisten päiväkotien ryhmäkokoihin. Ryhmässä voi olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Ryhmäkoon valvonnan ohella myös henkilöstömitoituksen valvontaa jatketaan. Kuntiin tehtävän kyselyn lisäksi aluehallintovirastot tekevät ennalta ilmoittamattomia tai ennalta ilmoitettuja tarkastuskäyntejä valvontatarpeen mukaan.

Valvira ja aluehallintovirastot toteuttavat suunnitelmallista valvontaa valtakunnallisen varhaiskasvatuksen valvontaohjelman mukaisesti. Valtakunnallisen valvontaohjelman tavoitteena on valtakunnallisesti yhdenmukaistaa varhaiskasvatuksen ohjausta ja valvontaa. Valvontaa voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #vakavalo2021 sekä aluehallintoviraston ja Valviran verkkosivuilla.

Lue lisää:

Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen valvontaohjelma (pdf)

Lisätietoja:

Aluehallintovirastot:

Marja-Liisa Keski-Rauska, johtaja
puh. 0295 018 815
etunimi.sukunimi@avi.fi

Valvira:

Satu Räsänen, ylitarkastaja
puh. 0295 209 637
etunimi.sukunimi@valvira.fi