Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Sairaanhoitaja voi määrätä aiempaa laajemman valikoiman lääkkeitä

Sairaanhoitaja voi määrätä aiempaa laajemman valikoiman lääkkeitä

6.10.2021 12:00 / Uutinen

Sairaanhoitajan määrättävissä oleva lääkevalikoima laajentui, kun lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muutos tuli voimaan 15. syyskuuta. Muutos ei edellytä yksiköiltä muutosilmoitusta Valviraan, jos Valviralle toimitetussa lääkärin kirjallisessa määräyksessä olevat tiedot eivät muutu. Muutosilmoitus tarvitaan vain, jos yksikkö muuttaa määrättävissä olevien lääkkeiden valikoimaa.

Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmääräämisoikeus edellyttää yksikön vastaavan lääkärin antamaa kirjallista määräystä. Muutosilmoituksen tarpeen arviointi on määräyksen antaneen lääkärin vastuulla.

Muutosilmoitus ei ole tarpeen, jos

  • alkuperäisessä lääkkeenmääräämistä koskevassa kirjallisessa määräyksessä on viitattu asetuksen liitteeseen 1, ja määräyksen antanut lääkäri katsoo, että sairaanhoitaja on oikeutettu määräämään lääkkeitä uuden 15.9. voimaan tulleen liitteen 1 mukaisesti

Muutosilmoitus on tarpeen, kun

  • alkuperäisessä kirjallisessa määräyksessä on erikseen listattu lääkkeidenmääräämisoikeuteen sisältyvät lääkkeet ja lääkevalikoimaa halutaan laajentaa asetusmuutoksessa tulleisiin uusiin lääkkeisin
  • alkuperäisessä kirjallisessa määräyksessä on viitattu aiemmin voimassa olleen asetuksen liitteeseen 1, ja määräyksen antanut lääkäri katsoo, että lääkkeenmääräämisoikeutta ei ole tarpeen laajentaa asetusmuutoksessa tulleisiin uusiin lääkkeisin

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä (finlex.fi)

Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden hakuohjeet (valvira.fi)

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Jenni Kangas, 0295 209 532, etunimi.sukunimi(at)valvira.fi