Terveydenhuolto

Pääsisältö

Terveydenhuollon sivuille on koottu tietoa Valviralle kuuluvista terveydenhuollon ohjaukseen, valvontaan ja lupahallintoon liittyvistä tehtävistä ja asiakokonaisuuksista. Valviralla ja aluehallintovirastoilla on osin samoja tehtäviä. Tarkempi työnjako on kuvattu kunkin asian sisältösivuilla.

Hyvä ammatinharjoittaminen -osiossa on erityisesti terveydenhuollon ammattihenkilöille, mutta myös muille asiasta kiinnostuneille tarkoitettua tietoa terveydenhuollon sisältöasioista ja käytännöistä, kuten lääkehoidosta, elämän loppuvaiheen hoidosta sekä potilasasiakirjoihin ja salassapitoon liittyvistä kysymyksistä.

Sivuilta saat tietoa mm. potilaan asemasta ja oikeuksista sekä siitä, miten toimia, jos et ole tyytyväinen saamaasi hoitoon tai kohteluun. Myös aluehallintovirastot valvovat terveydenhuollon toimintaa. Esimerkiksi terveydenhuollon kantelut ratkaistaan pääsääntöisesti aluehallintovirastoissa.

Suomessa toimivat terveydenhuollon ammattihenkilöt tarvitsevat Valviran antaman laillistuksen tai nimikesuojauksen.  Useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella toimivat yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien on hankittava Valviralta ns. valtakunnallinen lupa palvelujen tuottamiseen. Vain yhden aluehallintoviraston alueella toimivat palvelujen tuottajat hakevat luvan aluehallintovirastolta. Lisätietoja ammattioikeuksista ja yksityisen terveydenhuollon luvista saat näiltä sivuilta.

Lisäksi kerromme tässä osiossa erilaisista Valviralta haettavista terveydenhuollon luvista ja toimintaoikeuksista.

Hyvinvointialueiden sote-valvonnan kehittäminen

Aluehallintovirasto ja Valvira valmistautuvat sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen ja hyvinvointialueiden käynnistymiseen Hyvinvointialueiden valvonnan suunnittelu ja kehittäminen -projektilla. 

Järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Hyvinvointialueet tulevat vastaamaan järjestämisvastuullaan olevien sote-palvelujen valvonnasta ja ohjauksesta. Omavalvonta tulee olemaan keskeisessä roolissa.

Lue lisää HVA-projektista Avien sivuilta (avi.fi)