Terveydenhuolto

Pääsisältö

Terveydenhuollon sivuille on koottu tietoa Valviralle kuuluvista terveydenhuollon ohjaukseen, valvontaan ja lupahallintoon liittyvistä tehtävistä ja asiakokonaisuuksista. Valviralla ja aluehallintovirastoilla on osin samoja tehtäviä. Tarkempi työnjako on kuvattu kunkin asian sisältösivuilla.

Hyvä ammatinharjoittaminen -osiossa on erityisesti terveydenhuollon ammattihenkilöille, mutta myös muille asiasta kiinnostuneille tarkoitettua tietoa terveydenhuollon sisältöasioista ja käytännöistä, kuten lääkehoidosta, elämän loppuvaiheen hoidosta sekä potilasasiakirjoihin ja salassapitoon liittyvistä kysymyksistä.

Sivuilta saat tietoa mm. potilaan asemasta ja oikeuksista sekä siitä, miten toimia, jos et ole tyytyväinen saamaasi hoitoon tai kohteluun. Myös aluehallintovirastot valvovat terveydenhuollon toimintaa. Esimerkiksi terveydenhuollon kantelut ratkaistaan pääsääntöisesti aluehallintovirastoissa.

Suomessa toimivat terveydenhuollon ammattihenkilöt tarvitsevat Valviran antaman laillistuksen tai nimikesuojauksen.  Useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella toimivat yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien on hankittava Valviralta ns. valtakunnallinen lupa palvelujen tuottamiseen. Vain yhden aluehallintoviraston alueella toimivat palvelujen tuottajat hakevat luvan aluehallintovirastolta. Lisätietoja ammattioikeuksista ja yksityisen terveydenhuollon luvista saat näiltä sivuilta.

Lisäksi kerromme tässä osiossa erilaisista Valviralta haettavista terveydenhuollon luvista ja toimintaoikeuksista.

Koronavirus - COVID-19

Päätös ryhtymisestä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaustoimiin

Sosiaali- ja terveysministeriö on 1.4.2020 antamallaan päätöksellä määrännyt valmiuslain 86 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 7 §:ssä tarkoitetut sairaanhoitopiirit sekä saman lain 6 §:ssä tarkoitetusti Ahvenanmaan maakunnan:

  1. ohjaamaan valtioneuvoston 16.3.2020 linjauksen mukaisesti ulkomailta saapuvan henkilöstönsä karanteenia vastaaviin olosuhteisiin siten, että heidän kanssaan sovitaan työhön paluun ajankohdasta ja poissaolosta työpaikalla kahden viikon (14 vuorokauden) ajaksi, ja
  2. ohjaamaan henkilöstönsä valtioneuvoston 30.3.2020 linjauksen mukaisesti Covid-19 -tutkimukseen aina, jos on pieninkin epäilys sairastumisesta. Testauksen osalta tulee muutoin noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia toimintaohjeita epäiltäessä koronaviruksen COVID-19 aiheuttamaa infektiota.

Päätös tulee voimaan välittömästi ja on voimassa 13.4.2020 saakka.
Päätös sekä muut STM:n antamat koronavirustilannetta koskevat viranomaisohjeet ja suositukset on koottu STM:n verkkosivulle.