Valvira nyckelringar
Valt ämne: Valvira

Personkortsportlet

Korkatti Julia

Jurist
Uppgifter egenkontroll , patienträttigheter, journalhandlingar, patientsäkerhet, klagomål inom hälso- och sjukvården, anmärkningar inom hälso- och sjukvården, tillsyn över hälso- och sjukvården
Telefon 0295209242
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi