Valvira nyckelringar
Valt ämne: Valvira

Personkortsportlet

Jormanainen Reijo

Jurist
Uppgifter tillsyn över hälso- och sjukvården, klagomål inom hälso- och sjukvården, anmärkningar inom hälso- och sjukvården, egenkontroll , patienträttigheter, journalhandlingar, patientsäkerhet, tillgång till vård
Telefon 0295209320
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi