Valvira nyckelringar
Valvira

Personkortsportlet

Heikkinen Risto

Överläkare
Uppgifter läkemedelsbehandling, mentalvårdstjänster, egenkontroll , journalhandlingar, patientsäkerhet, klagomål inom hälso- och sjukvården, anmärkningar inom hälso- och sjukvården, tillsyn över hälso- och sjukvården
Telefon 0295209202
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi