Valvira nyckelringar
Valt ämne: Valvira

Personkortsportlet

Liukkonen Kirsi

gruppchef
Uppgifter tillsyn över hälso- och sjukvården, klagomål inom hälso- och sjukvården, anmärkningar inom hälso- och sjukvården, egenkontroll , patientsäkerhet, journalhandlingar, tillgång till vård, styrning av regionförvaltningsverken
Telefon 0295209428
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi