Valvira nyckelringar
Valt ämne: Valvira

Personkortsportlet

Neuvonen Marja

jurist
Uppgifter tillsyn över hälso- och sjukvården, klagomål inom hälso- och sjukvården, anmärkningar inom hälso- och sjukvården, egenkontroll , patientens rättigheter , journalhandlingar, patientsäkerhet
Telefon 0295209424
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi