Valvira nyckelringar
Valt ämne: Valvira

Personkortsportlet

Vitie Leena-Maija

Jurist
Uppgifter tillgång till vård, egenkontroll , patienträttigheter, journalhandlingar, patientsäkerhet, klagomål inom hälso- och sjukvården, anmärkningar inom hälso- och sjukvården, tillsyn över hälso- och sjukvården
Telefon 0295209440
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi