Valvira nyckelringar
Valt ämne: Valvira

Personkortsportlet

Oikarinen Keijo

Överinspektör
Uppgifter tillsyn över hälso- och sjukvården, klagomål inom hälso- och sjukvården, anmärkningar inom hälso- och sjukvården, egenkontroll , prehospital akutsjukvård, patientsäkerhet, journalhandlingar
Telefon 0295209430
E-postadress fornamn.efternamn@valvira.fi