Aktuellt

Aktuellt

Valvira publicerar sådan information om social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholförvaltningen och miljöhälsovården som är aktuell med tanke på tillsynen och tillståndsförvaltningen. Informationen publiceras på finska samt i allmänhet den mest betydelsefulla informatioinen även på svenska.

Vi publicerar meddelanden på engelska vid behov.

Kontaktuppgifter för medier

Kommunikationsenhetens e-postadress är

viestinta(at)valvira.fi

Kommunikation

Kommunikation

  • Gerkman Marjut
    Kommunikationschef tel. 0295209388
  • Heinonen Soili
    Kommunikationsassistent tel. 0295209304