Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Workshoppar om säker läkemedelsbehandling på kommande i höst – temat är risker med anknytning till läkemedelsbehandling

Workshoppar om säker läkemedelsbehandling på kommande i höst – temat är risker med anknytning till läkemedelsbehandling

27.8.2021 14:36 / Nyhet

Fimea och Utvecklingscentralen för patient- och klientsäkerhet ordnar tre workshoppar med samma innehåll under hösten 2021. Workshoppar hållas på finska.

I workshopparna diskuterar man tillsammans säkerheten i läkemedelsbehandlingen med avseende på riskerna i anslutning till läkemedelsbehandlingen och beredskapen inför dem. Som en del av workshopparna ordnas en paneldiskussion där man diskuterar betydelsen av samarbete mellan olika aktörer med avseende på riskberedskapen. I beredningen av workshopparna samarbetar man också med social- och hälsovårdsministeriet, regionförvaltningsverken och Valvira.

Ytterligare information om workshoppar i Fimeas nyhet:

Workshoppar om säker läkemedelsbehandling på kommande i höst – temat är risker med anknytning till läkemedelsbehandling