Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira publicerade statistik över tillsynen över yrkesutbildade personer som öppna data

Valvira publicerade statistik över tillsynen över yrkesutbildade personer som öppna data

19.7.2022 11:00 / Nyhet

Valvira har publicerat statistik från tillsynsnämnden över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård i tjänsten för öppna data. Uppgifterna gäller fråntagande eller begränsande av yrkesrättigheter för legitimerade läkare och sjukskötare samt för närvårdare med skyddad yrkesbeteckning.

Av statistiken framgår hur många olika personer som varit föremål för ett tillsynsavgörande under 2010–2021 och under vilket av dessa år. Dessutom anges det totala antalet yrkesrättigheter enligt läget i slutet av året.

Valvira har tidigare publicerat öppna data ur statistik över antalet yrkesutbildade personer inom socialvård och hälso- och sjukvård samt om datainnehållet i alkoholnäringsregistret, såsom data om serveringsställen för alkoholdrycker, ställen där detaljhandel med alkoholdrycker bedrivs, innehavare av partihandelstillstånd av alkoholdrycker och innehavare av tillverkningstillstånd av alkoholdrycker och godkända serveringsområden.

Öppna data är tillgängliga via Valviras webbplats (valvira.fi).

Mer information:

Salla Voutilainen, jurist, tfn 0295 209 443