Människor vid konferensbordet
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira publicerade nya öppna data

Valvira publicerade nya öppna data

16.4.2021 10:00 / Nyhet

Valvira har publicerat statistik över antal yrkesutbildade personer inom socialvård och hälso- och sjukvård i tjänsten för öppna data. I materialet är antalen giltiga yrkesrättigheter i centralregistret över yrkesutbildade personer indelade i två åldersgrupper – under 65-åriga samt 65-åriga och äldre. Antalen är ett uttryck för läget den sista dagen året innan. En enskild registrerad kan ha flera samtidigt giltiga yrkesrättigheter i statistiken.

”Centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Terhikki och centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården Suosikki är viktiga nationella register som upprätthålls av Valvira. De offentliga tjänsterna i anknytning till registren har fungerat väl och använts flitigt. Publicering av öppna data som baserar sig på register är ett viktigt steg i utveckling som hänför sig till yrkesrättigheter vid Valvira”, konstaterar direktör Jussi Holmalahti.

I centralregistret över yrkesutbildade personer och statistik över antal ingår inte uppgifter om arbete.

Statistiken är tillgänglig via Valviras webbplats (valvira.fi).

Valvira har tidigare publicerat öppna data om datainnehållet i alkoholnäringsregistret, såsom data om serveringsställen för alkoholdrycker, ställen där detaljhandel med alkoholdrycker bedrivs, innehavare av partihandelstillstånd av alkoholdrycker och innehavare av tillverkningstillstånd av alkoholdrycker samt godkända serveringsområden.

Mer information:

Eeva Sallinen, överinspektör, fornamn.efternamn@valvira.fi