Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira har företagit en inspektion av Vastaamo

Valvira har företagit en inspektion av Vastaamo

18.11.2020 11:20 / Meddelande

Valvira har företagit ett inspektionsbesök vid Psykoterapicentret Vastaamo Oy:s verksamhetsställe i Helsingfors. Inspektionen fokuserade på att säkerställa patientsäkerheten och granska patientdatasystemet. Valvira har under inspektionen inte observerat sådana brister som skulle förutsätta begränsad användning av patientdatasystemet eller ett omedelbart ingripande i de tjänster som tillhandahålls av Vastaamo. 

Vastaamo har gjort korrigeringar i datasäkerheten

Valvira har i detalj gått igenom de ändringar som gjorts i datasäkerhetslösningarna efter dataintrånget. Inspektionen företogs av Valviras inspektörer och en datasäkerhetsexpert från Cybersäkerhetscentret vid Trafik- och kommunikationsverket Traficom. 

Vid inspektionen konstaterades att Vastaamo har identifierat de orsaker som ledde till dataintrånget och vidtagit tillbörliga åtgärder för att säkerställa patientsäkerheten. Vastaamo har höjt nivån av datasäkerhet i sina system med utnyttjande av utomstående expertis. 

Tillsynen fortsätter

Valvira fortsätter med att övervaka hur åtgärderna för att förbättra Vastaamos datasäkerhet genomförs. Tillsynen utövas med stöd av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården. Valvira fortsätter också med tillsynen över tillbörligheten av Vastaamos verksamhet med stöd av lagen om privat hälso- och sjukvård. 

Eftersom tillsynsprocessen inte är avslutad kan mer information i ärendet inte ges i det aktuella skedet. 

Mer information:

Antti Härkönen, överingenjör, 0295 209 530
Hanna Linna, jurist, 0295 209 427
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Läs mer: Valvira utreder tillbörligheten av Psykoterapicentret Vastaamos verksamhet (26.10.2020)