Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira har ålagt samkommunen för Österbottens välfärdsområde och Satakunta sjukvårdsdistrikt att upphöra med operationer

Valvira har ålagt samkommunen för Österbottens välfärdsområde och Satakunta sjukvårdsdistrikt att upphöra med operationer

25.5.2022 09:00 / Meddelande

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira har ålagt samkommunen för Österbottens välfärdsområde, det vill säga det tidigare Vasa sjukvårdsdistrikt, samt Satakunta sjukvårdsdistrikt att upphöra med operationer av inflammatoriska tarmsjukdomar och magcancer före slutet av november 2022. Koncentreringen av dessa operationer till universitetssjukhuset har inte förverkligats i enlighet med lagstiftningen.

Genom denna föreskrift förpliktar Valvira aktörerna att koncentrera vården för patienter som behöver operation av inflammatoriska tarmsjukdomar och magcancer till universitetssjukhuset, i enlighet med förordningen om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården. Valvira begär utredningar av båda aktörerna om uppfyllandet av skyldigheten före slutet av 2022.

I förordningen om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården föreskrivs att undersökningar, åtgärder och behandlingar som är sällan förekommande och som kräver specialkompetens ska koncentreras till universitetssjukhusen för att säkerställa patientsäkerheten.

Arbetet inom samkommunen för Österbottens välfärdsområde och Satakunta sjukvårdsdistrikt för att koncentrera krävande operationer till Åbo universitetscentralsjukhus har gått i rätt riktning, men har inte varit tillräckligt.

Mer information:

Överinspektör Keijo Oikarinen, 0295 209 430

Direktör Helena Mönttinen, Avdelningen för social- och hälsovård, 0295 209 404 (anträffbar fredag den 27 maj 2022)

Statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården (finlex.fi)