Människor vid konferensbordet
Valt ämne: Aktuellt

Innehållspublicerare

null Valvira beklagar meddelandet där mottagarna kunde se de andra mottagarnas e-postadresser

Valvira beklagar meddelandet där mottagarna kunde se de andra mottagarnas e-postadresser

18.11.2022 14:50 / Meddelande

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) skickade igår ett e-postmeddelande till cirka 6 500 privata tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster. Mottagarna av meddelandet kunde se varandras e-postadresser. Meddelandena skickades i grupper av 500 mottagare. I meddelandena ingick även e-postadresser med företagarnas för- och efternamn. Meddelandena skickades till e-postadresser i det offentliga registret Valveri (valvira.fi). Till registret anmäls e-postadresserna av privata tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster.

I meddelandet ingick social- och hälsovårdministeriets styrningsbrev om erbjudandet av boosterdos av covid-19-vaccin (stm.fi) . E-post-meddelandena innehöll inte någon sekretessbelagd information.

I enlighet med kravet i dataskyddsförordningen har Valvira informerat dataskyddsombudet om händelsen.   

Mer information:

Dataskyddsombud Jukka Tuomela, 0295 209 436